نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jtesm.2023.193712

چکیده

این مطالعه به هدف بررسی نحوه تأثیر استراتژی‌های نوآوری باز بر توسعه و رشد استارتاپ‌های فناوری‌محور انجام شده است. با استفاده از یک رویکرد تحقیق کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۰ شرکت‌کننده شامل کارآفرینان، مدیران استارتاپ‌ها و کارشناسان نوآوری جمع‌آوری شد. چهار مضمون اصلی شناسایی شدند: اهمیت نوآوری‌های باز در توسعه محصول، نقش همکاری‌های استراتژیک، اثرات نوآوری‌های باز بر جذب سرمایه، و چالش‌های مربوط به مالکیت فکری و اعتماد. این مضامین، فواید و موانعی که استارتاپ‌ها هنگام پیاده‌سازی استراتژی‌های نوآوری باز با آن‌ها روبرو هستند را نشان می‌دهند. نوآوری‌های باز نقش کلیدی در بهبود عملکرد نوآورانه و رشد استارتاپ‌های فناوری‌محور دارند. پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز استراتژی‌های نوآوری باز نیازمند یک فرهنگ سازمانی قوی، توانایی‌های مدیریت دانش مؤثر و روابط مبتنی بر اعتماد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Open Innovation on the Creation and Growth of Technology-Oriented Startups

نویسندگان [English]

  • Elahe Heidari 1
  • Abbas Heidari 2
  • Behrooz Ghasemi 2

1 PhD student, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aims to explore how open innovation strategies influence the development and growth of technology-oriented startups. Utilizing a qualitative research approach, data were collected through semi-structured interviews with 20 participants, including entrepreneurs, startup managers, and innovation experts. Four main themes were identified: the significance of open innovation in product development, the role of strategic collaborations, the effects of open innovation on capital attraction, and challenges related to intellectual property and trust. These themes highlight the benefits and obstacles startups encounter when implementing open innovation strategies. Open innovation plays a crucial role in enhancing the innovative performance and growth of technology-oriented startups. Successful implementation of open innovation strategies requires a strong organizational culture, effective knowledge management capabilities, and trust-based relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retail Business
  • Logistics and Distribution
  • Innovative Technologies
  • Qualitative Research
  • Process Improvement
  • Socio-Economic Impact