نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/jtesm.2023.193713

چکیده

این مقاله به بررسی چگونگی استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای افزایش دقت پیش‌بینی‌های مالی می‌پردازد. با توجه به توسعه سریع فناوری‌های AI و کاربردهای گسترده آن در زمینه‌های مختلف، این مطالعه تمرکز خود را بر روی تأثیر این فناوری‌ها در بهبود تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های مالی قرار داده است. از طریق بررسی ادبیات موجود و مطالعه موردی‌های خاص، این مقاله به ارائه دیدگاهی جامع در مورد نقش AI در ارتقاء فرآیندهای تصمیم‌گیری مالی می‌پردازد. به علاوه، چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از ادغام AI در سیستم‌های مالی مورد بحث قرار گرفته، و تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی، اخلاق، و حفاظت از داده‌ها در استفاده از AI برای پیش‌بینی‌های مالی می‌شود. این تحقیق به سازمان‌ها و تصمیم‌گیرندگان مالی کمک می‌کند تا از فناوری‌های نوین به شکلی مؤثرتر در جهت بهبود دقت پیش‌بینی‌های خود بهره‌برداری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employing Artificial Intelligence to Enhance the Accuracy of Financial Forecasts

نویسنده [English]

  • Fatemeh Karimpour

Master's degree, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article explores the utilization of Artificial Intelligence (AI) to enhance the accuracy of financial forecasts. Amidst the rapid development of AI technologies and their wide-ranging applications across various fields, this study focuses on the impact of these technologies on improving financial analyses and forecasts. Through a review of existing literature and specific case studies, this article provides a comprehensive view of AI's role in enhancing financial decision-making processes. Furthermore, it discusses the challenges and opportunities arising from integrating AI into financial systems, emphasizing the importance of transparency, ethics, and data protection in using AI for financial forecasting. This research aids organizations and financial decision-makers in effectively leveraging new technologies to improve the accuracy of their predictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Financial Forecasts
  • AI Technologies
  • Financial Decision-Making
  • Data Protection
  • Ethics in AI
  • Financial Analysis
  • Technological Integration