نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی مدیریت کسب و کار، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت کسب و کار DBA، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران

10.22034/jtesm.2023.193715

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر استفاده از فناوری‌های واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) در بازاریابی و فروش پرداخته است. هدف از این تحقیق، شناسایی و تحلیل نحوه به‌کارگیری این فناوری‌ها و تأثیر آن‌ها بر تجربه و رضایت مشتریان است. این تحقیق از نوع کیفی بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۶ شرکت‌کننده جمع‌آوری شده‌اند. شرکت‌کنندگان از میان مدیران بازاریابی، کارشناسان فناوری اطلاعات و طراحان تجربه کاربری انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها از طریق تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام شد. تحقیق نشان داد که استفاده از AR و VR در بازاریابی و فروش می‌تواند به بهبود تجربیات مشتری، افزایش تعامل و درک محصول، و ارتقاء رضایت و وفاداری مشتری منجر شود. چهار مضمون اصلی شامل «استراتژی‌های بازاریابی با واقعیت افزوده»، «فناوری‌های پیاده‌سازی»، «تأثیر بر تجربه مشتری»، و «چالش‌ها و فرصت‌ها» شناسایی شدند. استفاده از فناوری‌های AR و VR پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد تغییرات مثبت در بازاریابی و فروش دارد. این فناوری‌ها ارتباطات معنادارتری را با مشتریان فراهم می‌کنند و به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا تجربه مشتری را بهینه‌سازی و رضایت و وفاداری آن‌ها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Augmented and Virtual Reality to Offer Innovative Experiences in Marketing and Sales

نویسندگان [English]

 • Nilofar Shahmohamadi 1
 • Amin Mohajer sharghi 2
 • Behzad . Seify 3
 • Fatemeh Hamede 4

1 Master's degree, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Master's degree, Business Management Entrepreneurship Department, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Doctorate Of Business Administration, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Master's degree, Department of Business Management, Payam Noor University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

This study examines the impact of Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies on marketing and sales. The aim is to identify and analyze how these technologies are utilized and their effect on customer experience and satisfaction. This qualitative research collected data through semi-structured interviews with 26 participants. Participants were selected from marketing managers, information technology specialists, and user experience designers. Data analysis was performed using qualitative content analysis techniques. The study revealed that the use of AR and VR in marketing and sales could lead to improved customer experiences, increased interaction and product understanding, and enhanced customer satisfaction and loyalty. Four main themes were identified, including "Marketing Strategies with Augmented Reality," "Implementation Technologies," "Impact on Customer Experience," and "Challenges and Opportunities." The use of AR and VR technologies holds significant potential for positive changes in marketing and sales. These technologies provide more meaningful interactions with customers and help companies optimize customer experience and increase their satisfaction and loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • Marketing
 • Sales
 • Customer Experience
 • Customer Satisfaction
 • Customer Loyalty