محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص به عهده هیئت تحریریه است).

 • مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و قبلاً در هیچ نشریه ­ای چاپ نشده باشد و یا همزمان، به نشریه­ های دیگر فرستاده نشده باشد.
 • در گزارش همانندجو میزان مشابهت کمتر از 15% باشد.
 • فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های دریافتی آزاد است.
 • مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله­ ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به­ معنی تأیید مطالب آن نیست.

 

 • در متن مقاله حتی ­الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنان­چه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می­ توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در پایان­ مقاله آورده شود.
 • فونت بی‌تیتر 14 Bold برای عنوان مقاله، بی نازنین 10 Bold برای نام نویسندگان، بی نازنین 11 برای مشخصات نویسندگان، بی میترا 11 برای چکیده و کلید واژگان، بی میترا 13 برای متن اصلی و بی میترا 12.5 Bold برای عنوان هر بخش.
 • صفحه اول مقاله طبق فرمت به صورت انگلیسی و صفحه دوم به صورت فارسی باید در برگیرنده موارد زیر باشد: عنوان مقاله (فارسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام دانشگاه (در صورتی که عضو هیئت علمی باشد)، چکیده مقاله (حداکثر در 200 کلمه)، واژگان کلیدی (حداکثر 6 واژه مرتبط و به ­صورت Italic) و مقدمه.
 •  زیرنویس صفحه اول شامل: تلفن و پست الکترونیکی نویسنده پاسخگو می­باشد.
 • جداول به­ تعداد محدود با فونت بی میترا 10 Bold با شماره و عنوان مشخص در بالا با فونت بی میترا 10 Bold، در اندازه مناسب برای چاپ باشد.
 • شکل­ها، نمودارها و تصاویر به ­تعداد محدود با فونت بی‌میترا 10 با شماره و عنوان، توضیح و منبع مشخص در زیر آن با فونت بی میترا 10 Bold در اندازه مناسب برای چاپ باشد.
 • منبع­ دهی داخل متن به‌صورت APA باشد.
 • فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) در صفحه­ ای مستقل با توجه به الگوی زیر درج شود:

- کتاب تالیف شده: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب (نوبت ویرایش یا چاپ)،محل نشر، نام انتشارات، سال انتشار کتاب.

- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف، عنوان کتاب به فارسی، (نام و نام خانوادگی مترجم)، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار.

- مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه، تاریخ نشر.

- منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله به طور کامل، [ذکر اصطلاحonline]، (آدرس کامل منبع). [تاریخ کامل دسترسی به مقاله].

- عنوان کتاب و عنوان مجله به صورت Italic تایپ می ­شود.

 1. در ارسال مقالات بارگذاری 5 فایل (فایل مشخصات نویسندگان، فایل متن اصلی مقاله، فایل گزارش همانندجو، فایل اسکن تعهدنامه و فایل تعارض منافع ) الزامی است.
 2. مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید. اگر مقاله در فرمت (تمپلیت آماده فصلنامه) تنظیم و ارسال نگردد بررسی نخواهد شد.
 3. فایل فرمتعهد اخلاقی چاپ مقاله و فرم تعارض منافع را از بند 2 دانلود کنید و بعد از تکمیل و امضای آن اسکن نموده و در مرحله ارسال فایل ها بارگذاری کنید.