آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 82
تعداد پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 32

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 1144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2762
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 13 %