مدیر مسئول


شهلا آقازیارتی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مدیریت بازرگانی

سردبیر


دکتر حمید شفیع زاده دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر امین بیدختی استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • a.aminbeidokhtisemnan.ac.ir
 • h-index: 9

اعضای هیات تحریریه


دکتر داوود فیض استاد گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، ایران

 • feiz1353semnan.ac.ir
 • h-index: 10

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس منوریان استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

 • amonavarut.ac.ir
 • h-index: 8

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی موسی خانی استاد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • mousakhani.mgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین رحمان سرشت استاد گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

 • hrahmanseresht2003gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سلیمان ایران زاده استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 • dr.iranzadehyahoo.com
 • h-index: 13

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید شفیع زاده دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محد امین الکریم استاد ممتاز گروه مدیریت، دانشگاه بنگلادش، داکا، بنگلادش و استاد سابق دانشگاه مالایا، کوالالامپور و استاد مدعو سابق در دانشگاه ایالتی اوهایو، ایالات متحده.

مدیریت استراتژیک و منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد عبدل عمران خان گروه مدیریت مالی و اقتصاد، دانشگاه ظفار عمان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ری سگوندو گوئررو-پروئنزا استاد ممتازگروه هوش محاسباتی، دانشگاه علوم انفورماتیک، هاوانا، کوبا

دکتری علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پارتاسارتی کارتیکیان دانشیار گروه مطالعات مدیریت، کالج مهندسی انرژی کنگو، تامیل نادو، هند

مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر شینگل کولاوله بالوگون گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ایبادان، ایبادان، نیجریه

روانشناسی سازمانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سپهر خواجه نائینی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه لیک هد، جاده 955 اولیور، خلیج تاندر، ON P7B 5E1، کانادا
گروه مدیریت، موسسه تحقیقاتی KMAN، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

مدیریت زیست محیطی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی محمدی استاد گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • amohamadi11gmail.com
 • h-index: 26

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سعید سعیدا اردکانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

 • dr.saeidagmail.com
 • h-index: 7

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی نقی امیری استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

 • anamiriut.ac.ir
 • h-index: 9

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر آذر کفاش پور استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

 • kafashporum.ac.ir