پژوهشی اصیل
چارچوب جامع تحلیل همکاری صنعت و دانشگاه
چارچوب جامع تحلیل همکاری صنعت و دانشگاه

مهدی پاکزاد بناب؛ احسان احتشام نژاد؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ زهره نیک روی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.193808

چکیده
  همکاری بین دانشگاه و صنعت به معنای عبور از مرزهای قانونی، سازمانی و سایر مرزهای فرهنگی بین طرفین است. در میان اشکال مختلف مشارکت بین‌سازمانی، همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک گزینه بالقوه قدرتمند ...  بیشتر
پژوهش کیفی
تحلیل کیفی تجربیات کارآفرینان در حوزه توسعه پایدار و محیط‌زیست در استارتاپ‌های فناوری‌محور
تحلیل کیفی تجربیات کارآفرینان در حوزه توسعه پایدار و محیط‌زیست در استارتاپ‌های فناوری‌محور

هادی فایق مرادی؛ مهدی فایق مرادی؛ هادی بخشی؛ ژاله نریمی سائی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 23-35

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.405089.1060

چکیده
  توسعه راه‌حل‌های پایدار و دوستدار محیط‌زیست در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. استارتاپ‌های فناوری‌محور با نوآوری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نقش مهمی در تحقق این اهداف دارند. این ...  بیشتر
پژوهش کیفی
سیاست‌گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه
سیاست‌گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه

محسن پاسبان؛ مهدی نادری نسب؛ سید عباس بی نیاز

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.356867.1002

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاست‌گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی، ...  بیشتر
پژوهشی اصیل
اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر آلاینده‌های زیست محیطی در ایران: رویکرد غیر خطی
اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر آلاینده‌های زیست محیطی در ایران: رویکرد غیر خطی

امیر خلیلیان؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور؛ داوود بهبودی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.433308.1070

چکیده
  کیفیت محیط زیست تحت تأثیر عوامل مختلفی است یکی از عوامل قابل توجه سیاست‌های پولی و مالی می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر به تأثیرات سیاست‌های پولی و مالی بر آلاینده‌های زیست محیطی در ایران با استفاده ...  بیشتر
پژوهش کیفی
شناسایی پیشران‌های سازمانی و محیطی رشد کسب‌وکارهای دیجیتال زنان (مورد مطالعه: زنان کارآفرین شهر تهران)
شناسایی پیشران‌های سازمانی و محیطی رشد کسب‌وکارهای دیجیتال زنان (مورد مطالعه: زنان کارآفرین شهر تهران)

شقایق جلیلوند؛ میثم مدرسی؛ محسن شفیعی نیکابادی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.454300.1078

چکیده
  بسیاری از زنان کارآفرین برای کارآفرینی فضای دیجیتال را به فضای فیزیکی ترجیح می‌دهند و ایجاد کسب‌وکار برای زنان کارآفرین در محیط دیجیتال آسان‌تر به نظر می‌رسد. همچنین کارآفرینی دیجیتال باعث رشد اقتصادی ...  بیشتر
پژوهش کیفی
طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری با رویکرد کارایی (مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)
طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری با رویکرد کارایی (مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)

احسان عباس پور؛ ابراهیم آلبونعیمی؛ محمد حقیقی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.424343.1067

چکیده
  این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی ...  بیشتر
پژوهشی اصیل
ارائه مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر بهبود کسب وکار بیمه مبتنی بر بیمه گری دیجیتال با تاکید بر نقش عوامل فراسازمانی
ارائه مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر بهبود کسب وکار بیمه مبتنی بر بیمه گری دیجیتال با تاکید بر نقش عوامل فراسازمانی

سید جمال موسی کاظمی؛ لیلا کریمیان؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.434742.1071

چکیده
  امروزه، مدیران کسب و کارهای سنتی و نوپا تلاش دارند از طریق اتخاذ یک رویکرد مناسب و با بهره مندی از فناوری های نوین مانند اتصال فراگیر، زنجیره تأمین ، رایانش ابری و با بهره مندی ازداده های بزرگ ،هزینه های ...  بیشتر
پژوهشی اصیل
الگوی تعدیلی چرخه عمر بر رابطه بین زمان بندی بازار و وضعیت بازار بر تصمیمات انتشار سهام با رویکرد نظریه رهیافت ارگانیک
الگوی تعدیلی چرخه عمر بر رابطه بین زمان بندی بازار و وضعیت بازار بر تصمیمات انتشار سهام با رویکرد نظریه رهیافت ارگانیک

مهدی ماسوری؛ حمید خواجه محمودآبادی؛ غلامرضا عسکرزاده؛ سیدیحیی ابطحی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jtesm.2024.393786.1047

چکیده
  هدف: یکی از ویژگی های بازارهای امروزی توجه به عوامل مؤثر بر انتشار سهام در بازارهای رقابتی است. ضرورت این امر آگاهی همه جانبه از موقعیت شرکت در بازارهای مالی و محیط پیرامونی تاثیرگذار بر عملکرد شرکت ها ...  بیشتر